9 kohdan työllisyyspaketti yhteinen etu

,

Tässä on vielä monta käännettä edessä, mutta silti historiallinen päivä. Realisti olisi voinut odottaa, että yhteiskuntasopimuksen kaaduttua toimet suomalaisen työn pelastamiseksi kustannuskriisiltä olisivat hallitukselta jääneet levälleen. Toisin kävi ja alle kuukaudessa saatiin sovittua historiallisen voimakas paketti.

Hallitus ehdottaa kuutta lainsäädännöllä toteutettavaa muutosta, jotka yhteensä alentavat yksityisen sektorin yksikkötyökustannuksia arviolta 5,02% ja julkisen sektorin henkilöstökuluja 1,41 miljardia euroa vuodessa. Pakettiin kuuluu Loppiaisen ja Helatorstain muuttaminen palkattomiksi vapaapäiviksi tai työajaksi vuosityöaikaa lyhentämättä, sairauspäivien korvausten leikkaus, ylityökorvausten puolittaminen, sunnuntaikorvausten leikkaaminen neljänneksellä, vuosilomien maksimitason lyhentäminen 8 päivällä 30 päivään ja työnantajan sosiaaliturvamaksun alentaminen 1,72 %-yksiköllä.

Toimet ovat kovia. Euromääräisesti alle puolet mutta kuitenkin merkittävä osa on sellaisia muutoksia, jotka tuntuvat suoraan palkansaajan ansioissa. Silti väitän, että paketti on meidän kaikkien etu. Kaikkien etu on myös se, että merkittävä osa paketista alentaa suomalaisen työn hintaa suoraan, eikä pelkästään mutkan kautta työaikaa pidentämällä. Näin paketti on oikeudenmukaisempi eikä osu pelkästään vuorotyötä tekeviin. Ja näin se helpottaa palkkauspäätöksiä myös niillä aloilla, joilla työsopimukseen kirjoitettavalla työajalla ei ole juuri merkitystä. Väitän, että paketti on sen verta merkittävä yritys pelastaa hyvinvointivaltio Kreikan tieltä, että se on parempi vaihtoehto myös sille, joka menettää ylityökorvauksia tai sunnuntailisiä. Paketin vaihtoehto ei ole nykymenon jatkuminen, koska elämme velaksi. Ainoa vaihtoehto olisi yksityisen sektorin työpaikkojen vähenemisen jatkuminen ja se, että julkisella sektorilla ainoa keino sopeuttaa olisi ollut työntekijöiden vähentäminen eli palkanmaksun loppuminen kokonaan.

Nämä edellä mainitut ovat paketin kitkerät rohdot palkansaajalle. Puhtaasti hyvänmakuinen lääke on paketin erityistoimi nuorten naisten epäreilun työmarkkina-aseman normalisoimiseksi. Nuoria naisia työllistävien yrittäjien haasteita kohtuullistetaan maksamalla 2 500 eur kertakorvaus perhevapaalta palaavan työnantajalle. Tarkoituksena on tasapainottaa sijaisen hankkimisesta ja muusta syntynyttä haittaa. Työmarkkinafeministinä pidän tasa-arvon kannalta tärkeimpänä kehitystä perhevapaiden tasaisempaan jakautumiseen isän ja äidin kesken. Synnytystä ja imetystä ei kuitenkaan voi tasa-arvoistaa (täysin) ja on sitä paitsi hyvä helpottaa naisten työmarkkina-asemaa siinäkin tapauksessa, että osa perheistä valitsisi aina niin, että äiti on pidempään kotona.

Paketin kaksi viimeistä toimenpidettä pyrkii nopeuttamaan irtisanotuksi tulleen työllistymistä ja vähentämään riskiä työttömyyden terveysvaikutuksista. Yli 20 työntekijän työnantaja velvoitetaan tarjoamaan irtisanotulle valmennusta ja irtisanotulla säilyy oikeus työterveyshuoltoon 6kk työsuhteen päättymisen jälkeen.

Lopuksi kannattaa huomata, ettei karvaan rohdon vaikutus nettopalkkaan ole niin suuri kuin vaikkapa sunnuntai-lisän leikkauksesta suoraan voisi laskea. Hallitusohjelman mukaisesti ensi vuoden alusta korotetaan verotuksessa työtulovähennystä siten, että pieni- ja keskituloisen verot kevenevät (2000 eur tienaavalla käteen jää 20 eur/kk enemmän eli veroaste laskee 0,9%). Palkkaverojen progressiivisuus lieventää myös käteen jäävien tulojen vähenemistä lisien kaventuessa. Ja kahden vuoden päähän katsottaessa tämä paketti mahdollistaa sen, että hallituksen kokonaistavoite kilpailukykyloikasta toteutuu, jolloin toteutuu ehdollinen lupaus miljardin euron tuloveroalennuksesta. Se edellyttää kuitenkin mm äärimaltillisia palkkaratkaisuja vuoden päästä, joten töitä riittää monella suunnalla.

Ilman tätä päänavausta tilanne olisi suomalaisen työn kilpailukyvyn pelastamisessa varsin toivoton. Palkkaratkaisut yksin ovat liian hitaita kattamaan näin suuren sisäisen devalvaation tarpeen. Tämä yhdistettynä hallitusohjelman linjaamiin myöhempiin toimiin työmarkkinoiden uudistamiseksi ovat oikean mittaluokan yritys avata uusi luku Suomen taloushistoriassa.

KOONTI 9 KOHDAN TYÖLLISYYSPAKETISTA