Grahn-Laasonen ja Mykkänen: Ovet auki kansainvälisille osaajille

,

Tarvitsemme Suomeen enemmän kansainvälisiä osaajia. Ikäluokkien pienentyessä pula osaavasta työvoimasta kasvaa entisestään. Emme saa hukata täällä tutkintonsa suorittavien kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalia.

Vuosikymmen sitten noin 13 000 kansainvälistä opiskelijaa suoritti suomalaisen korkeakoulututkinnon. Sen jälkeen määrät ovat lähes tuplaantuneet. Meidän on tehtävä töitä sen eteen, että Suomessa tutkintonsa suorittaneet ulkomaalaiset opiskelijat jäisivät tänne rakentamaan myös työuransa.

Nyt näin ei ole. Vuonna 2009 valmistuneista korkeakouluopiskelijoista viisi vuotta myöhemmin jo kolmannes oli muuttanut pois Suomesta – täällä hankittu osaaminen mukanaan.

Opiskelijabarometri on osoittanut, että mahdollisuus työllistyä opiskelumaahan opintojen jälkeen on yksi merkittävimmistä kriteereistä myös opiskelupaikan valinnassa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien parantaminen on Suomen tulevaisuudelle tärkeä vetovoimateko.

Tarvitsemme laaja-alaisia toimia. Meidän on varmistettava, että oleskelulupaprosessit ovat sujuvia. Tarjoamme kaikille Suomessa tutkintonsa suorittaneille vuoden oleskelulupaa työn hankkimiseksi ja elinikäisen vapautuksen saatavuusharkinnasta. Jatkossa työnhakulupaa on syytä pidentää ja mahdollistaa sen käyttäminen myös myöhemmässä elämänvaiheessa.

Suomen kieli ja puutteet sen osaamisessa ovat yksi suurimmista esteistä monen kansainvälisen osaajan työllistymiselle. Suomi on pieni, vaikea kieli. Korkeasti koulutetun ihmisen olisikin voitava tulla nykyistä paremmin toimeen pelkällä englannin kielen taidolla.

Tarvitaan kulttuurin ja toimintatapojen muutosta. Panostetaan englanninkieliseen opetustarjontaan korkeakouluissa ja kannustetaan kaupunkeja, kuntia ja valtion virastoja tarjoamaan nykyistä enemmän myös englanninkielisiä palveluja.

Luodaan ulkomaalaisille opiskelijoille verovähennysoikeus, jossa suomalaiselle korkeakoululle maksetut lukukausimaksut on mahdollista vähentää verotuksessa, mikäli valmistumisen jälkeen jää töihin Suomeen. Mahdollisuus vähentää lukukausimaksut verotuksessa parantaisi Suomen vetovoimaa kansainvälisillä osaajamarkkinoilla ja kannustaisi jäämään tänne töihin.

Pienenä maana Suomi pärjää tulevaisuudessa vain korkealla osaamisella ja kansainvälisesti kilpailukykyisellä korkeakoulutuksella. Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä on lisättävä ja tarjottava ulkomaisille opiskelijoille työelämäverkostoja ja -kontakteja.

Kannustetaan työnantajia palkkaamaan ulkomaalaisia osaajia. Uudet ideat ja innovaatiot kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ovat tervetulleita.

Meidän on tehtävä töitä koko yhteiskunnan voimin, jotta pienenevien ikäluokkien Suomessa riittää osaajia myös tulevaisuudessa. Jotta selvästi nykyistä useampi kansainvälinen osaaja jäisi Suomeen, tulisi ulkomaalaisten osaajien tuntea olevansa tänne tervetulleita. Tähän meistä jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan.

Kai Mykkänen
sisäministeri (kok.)

Sanni Grahn-Laasonen
opetusministeri (kok.)