Haastan kuntavaaliehdokkaat hukkajahtiin

,

Haastan kuntavaaliehdokkaat hukkajahtiin. Keinot vaihtelevat kunnittain, mutta sitoumuksen tavoitteisiin voi ja pitää päästä kaikkialla, jos tahtoa riittää. Ks. www.kolmehukkaa.fi

Yhdessä sitoudumme jahtiin seuraavin periaattein:
1) Lämpö: Kartoitamme vuoden sisällä jo Suomessa vireillä olevat parhaat pilotit sekä käytännöt ja käynnistämme valtuustokaudella hankkeet, joiden avulla polttamalla tuotetun lämmön tarve supistuu vähintään viidenneksellä.
2) Ravinne- ja materiaalihukka: Panostamme kierrätykseen sekä erityisesti elintarvikkeiden hukkajahtiin ja maatalouden ravinnevirtojen kiertoon siten, että ravinne- ja materiaalihukka pienenee vähintään neljänneksellä.
3) Hukkatila: Muutamme kaavoitus-, rakennusmääräys –ja käyttötarkoituksen muutosten käytäntöjämme siten, että kiinteistöjen käyttöasteen lasku taittuu ja tyhjien toimistojen osuus kääntyy laskuun.

Uusi teknologia mahdollistaa energia- ja materiaalivirtojen kierrättämisen aivan eri tavalla kuin sukupolvi sitten. Esimerkiksi meillä Espoossa yli viidennes hiilivoimalla tuotetusta lämmöstä on viime vuosina korvattu jätevesien, datakeskusten ja suurten kiinteistöjen hukkalämmön käyttöönotolla. Pontevin toimin voimme luopua hiilestä kokonaan vuoteen 2030 mennessä ilman bioenergian käytön kohtuuttoman suurta lisäystä.

Ravinteiden kierrätys on keskeistä myös Itämeren kannalta. Keskeinen kysymys on, saadaanko hallitusohjelman tavoite lannan ja jätevesilietteen 50 % prosessointiasteesta toteutettua, koska sellaisenaan näiden läjitys pelloille johtaa haitallisiin valumiin.

Kunnilla on yllättävän tärkeä rooli myös vaikkapa lannan järkevässä hyötykäytössä. Jos biokaasua opitaan hyödyntämään esimerkiksi busseissa, kannattaa eläintilojen toimittaa lantaa prosessointiin suoran läjityksen sijaan.

Pääkaupunkiseudulla on tyhjää toimistotilaa 30 Postitalon verran ja käytössä olevienkin työtilojen käyttöaste on hädin tuskin 50 prosenttia. Tämä johtuu viime kädessä toimistotyön murroksesta. Rakentamisen ohjauksen pitää muuttua mukana tai muuten hukka perii parhaat rakennuspaikat. Kärsijänä on varsinkin kohtuuhintainen asuminen, kun asunnoille ei ole tilaa.