Kokoomuksen ympäristövastaava Kai Mykkänen: Biotaloudessa rahan rinnalle tarvitaan päätökset pitkäjänteisistä ohjauskeinoista

,

Hallituksen tänään julkistettavat biotalouden panostukset vauhdittavat merkittävästi puhtaiden energiaratkaisuiden koehankkeita. Vielä tärkeämpiä ovat kuitenkin linjaukset pitkän tähtäimen ohjauskeinoista, joiden avulla Suomessa harpataan radikaalisti pois fossiilienergiasta hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.

”Tärkeintä on tehdä nopeasti päätös biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen jatkamisesta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle sekä nostamisesta asteittain 40 prosenttiin liikennepolttoaineista vuoteen 2030 mennessä.”, hallitusohjelman energialinjausten neuvottelemiseen osallistunut Kai Mykkänen sanoo.

VTT:n tuoreen tutkimuksen perusteella voimme nostaa liikenteen todellisen bio-osuuden lähelle 40 prosenttia omiin metsiimme ja maatalouden sivuvirtoihin perustuen.

”Kyse on siitä, ostammeko Suomen käyttöön 200 000 tynnyriä venäläistä öljyä päivässä vai ohjaammeko markkinat investoimaan pari miljardia euroa kotimaiseen biojalostukseen. Tarvitsemme myös sähköautojen yleistymistä, mutta fossiilisen öljyn korvaaminen kotimaisilla biopolttoaineilla on ratkaiseva kysymys, jos aiomme todella puolittaa tuontiöljyn käytön, kuten toivon.”, Mykkänen kuvasi Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Suunnitteilla olevien biojalostamoiden mittaluokka on jo sinänsä lähellä tarvittavaa mittakaavaa.

”Investoinnit suuriin biojalostamoihin lähtevät liikkeelle vain, jos on varmuus kysynnästä laitoksen koko elinajalle. Siksi Suomen kannattaa lakata odottamasta EU:n linjauksia ja ottaa biopolttoaineissa oman tahdon etunoja.”, Mykkänen korostaa.

Sähkön ja lämmön tuotannossa hallitus tavoittelee kivihiilestä luopumista ja uusiutuvan energian osuuden nostamista 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

”Tavoitteisiin on varaa vain, jos ne toteutetaan aiempaa tehokkaammilla keinoilla. On selvitettävä esimerkiksi Ruotsin vihreiden sertifikaattien järjestelmä, jossa tekniikan kehittyminen johtaa tukikustannusten laskuun, eikä tuulifirmojen voittojen kasvuun, kuten meidän syöttötariffissa. Ruotsin järjestelmässä uusiutuvaa energiaa on ilmeisesti syntynyt jopa puolet pienemmällä tukiosuudella kuin meillä.”, Mykkänen pohtii.

”Mahdollisuudet harppaukseen ovat hyvät, mutta energia-alalla 15 vuotta on lyhyt aika. Siksi on päästävä poukkoilusta pitkäjänteisten ohjauskeinojen uskottavaan asettamiseen. Markkinoille on saatava selvät signaalit viimeistään hallituksen energia- ja ilmastostrategian linjauksissa, jotka on tarkoitus tuoda eduskuntaan vuoden 2016 aikana.”, Kai Mykkänen summaa.

Lisätiedot:

kansanedustaja Kai Mykkänen gsm. 045-6143949