Liikenteen biopolttoainevelvoite nostettava 40 prosenttiin

,

Hallitusohjelmaan sisältyy kunnianhimoinen tavoite puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin vuoteen 2030 mennessä. Hallitusneuvotteluiden energiaosioon Kokoomuksen pääneuvottelijana osallistunut Kai Mykkänen edellyttää nopeita käytännön toimia, jotta fossiilisen öljyn syrjäytyminen todella toteutuu.

”Tärkeintä on tehdä nopeasti päätös bensan ja dieselin biovelvoitteen jatkamisesta vuoden 2020 jälkeen sekä jakeluvelvoitteen nostamisesta asteittain 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Linjaus olisi luonteva tehdä hallituksen energia –ja ilmastostrategian yhteydessä ensi syksynä.”, Mykkänen sanoo.

Nykyinen lainsäädäntö ulottuu vuoteen 2020 ja edellyttää silloin periaatteessa 20 prosentin bio-osuutta huoltoasemien polttoainemyynnille. Käytännössä kehittyneet biopolttoaineet lasketaan jakeluvelvoitteeseen tuplana jolloin todellisen bio-osuuden arvioidaan päätyvän nykysäännöin vain 15 prosenttiin.

”VTT:n tuoreen tutkimuksen perusteella voimme nostaa liikenteen todellisen bio-osuuden lähelle 40 prosenttia omiin metsiimme ja maatalouden sivuvirtoihin perustuen. Kyse on siitä, ostammeko Suomen käyttöön jatkossakin 200 000 tynnyriä venäläistä öljyä päivässä vai ohjaammeko markkinat investoimaan pari miljardia euroa kotimaiseen biojalostukseen.”, Mykkänen kuvaa.

Nesteen, UPM:n ja St1:n Suomeen suunnittelemien biojalostamoiden mittaluokka on yhdessä lähellä sitä tuotannon mittakaavaa, jonka tarvitsemme. Liikkeellä on lisäksi useita muita toimijoita.

”Investoinnit biojalostamoihin lähtevät liikkeelle vain, jos on riittävä varmuus kysynnästä laitoksen koko elinajalle. Siksi Suomen kannattaa lakata odottamasta EU:n linjauksia ja ottaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteessa oman tahdon etunoja.”, Mykkänen muistuttaa.

Yli puolet Suomen käyttämästä öljystä palaa liikenteessä. Tuontiöljyn käytön puolittaminen edellyttää nestemäisten biopolttoaineiden hyödyntämisen ohella liikenteessä myös muita ratkaisuja, kuten biokaasu- ja sähköautoja.

”Suomen teillä voisi viidentoista vuoden päästä kulkea arviolta 200 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa. Se edellyttää vauhtia erityisesti sähköautojen latauspisteverkoston rakentamiseen ja maatalouden lannan monipuolisempaan prosessointiin.”, Mykkänen arvioi.

Hallitusohjelma tavoittelee lannan ja yhdyskuntien jätevesilietteen 50 prosentin prosessointiastetta vuoteen 2025 mennessä. Jos lanta ja jätevesien lietteet saadaan prosessoitua, kaasuautojen tarvitsemaa biokaasua syntyy riittävästi sivutuotteena.

”Lannan käsittelyssä ei ole kysymys vain biokaasusta ja tuontilannoitteiden korvaamisesta, vaan mitä suurimmassa määrin Itämeren tilasta. Puutteellinen lantatalous on keskeinen haaste Saaristomeren pelastamisessa.”, Mykkänen sanoo.

Lisätietoja:

Kai Mykkänen, gsm 045-614 3949