Lisää toimia seksuaalirikoksiin puuttumiseksi

,

Oulun seksuaalirikosepäilyt ovat pöyristyttäviä ja traagisia. Tapahtunutta emme voi muuttaa, mutta meidän on tehtävä kaikki, mitä voimme, jotta tällaista ei enää tapahdu.

Suomessa poliisi tutkii rikokset ja tuomioistuimet langettavat niistä tuomiot. Kaikilla on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen ja erityisen tärkeää yhteiskunnassa on lasten suojeleminen.

Ulkomaalaisten rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi tarvitaan uusia keinoja. Niitä on löydettävä nopeasti. Käynnistin sisäministeriössä joulukuussa tätä asiaa koskevien lisätoimien valmistelun. Näitä toimia tuon talven aikana hallituksen päätettäväksi. Aiomme kääntää monia kiviä, joita ei tähän mennessä ole käännetty. Tarkastelemme esimerkiksi kansalaisuuden myöntämiseen liittyviä kriteerejä sekä nykyisen maahantulojärjestelmän toimintaa kokonaisuudessaan. On täysin oikeudentuntomme vastaista, jos Suomesta turvaa saanut henkilö syyllistyy rikoksiin suomalaisten perusarvoja vastaan. Maahan tulijoille on entistä paremmin tehtävä selväksi suomalaisten yhteiskunnan arvot ja säännöt.

Ulkomaalaistaustaiset epäilyt, erityisesti tietyt ulkomaalaisryhmät ja nuoret miehet ovat suhteellisesti yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa. Emme kuitenkaan tarvitse kovia puheita vaan toimia, jotka voidaan aidosti toteuttaa.

Yksilön koskemattomuutta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien perusarvojen vastaisia tekoja ei Suomessa suvaita, vaan se johtaa maasta poistamiseen. Rikoksiin syyllistyminen voi johtaa oleskeluluvan perumiseen. Tammikuun alussa tuli voimaan laki, jolla rikoksiin syyllistyneiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutettiin. Vuoden 2018 lopulla hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksiä, joilla rikoslakiin lisätään uusi törkeää lapsenraiskausta koskeva säännös, korotetaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta, puututaan turvapaikan uusintahakemuksien väärinkäytöksiin sekä mahdollistetaan kansalaisuuden menettäminen esimerkiksi terrorismirikoksiin syyllistyneiltä.

Seksuaalisesta väkivallasta iso osa on piilorikollisuutta, ja sosiaalisen median kautta tapahtuva hyväksikäyttö tuo uusia haasteita. Tarvitsemme saumatonta viranomaisten välistä koordinaatiota. Kouluissa, sosiaalityössä, lastensuojelussa ja terveydenhuollossa, eri yhteiskunnan sektoreilla on tehtävä päivittäin yhteistyötä, että tällainen huomataan ja tilanteisiin voidaan puuttua ajoissa.

Viranomaisten yhteispeli on poliisin uuden ennaltaehkäisevän strategian kärkiä. Oulun seksuaalirikosvyyhdistä teemme tapaustarkastelun. Yritämme oppia, miten hyväksikäyttö olisi voitu estää tai miten siihen olisi päästy puuttumaan nopeammin. Tahdon keskustella tästä myös paikan päällä toimivien ammattilaisten kanssa. Siksi vierailen pian Oulussa.

Toivon voimia oululaisille, jotka ovat joutuneet nyt toistuvasti järkyttävien ja pelkoa herättävien tragedioiden keskelle. Oulun raukkamaiset teot eivät ole kohdistuneet vaan oululaisiin vaan kaikkiin suomalaisiin ja Suomessa asuviin – myös siihen asiallisesti elävään enemmistön ulkomaalaistaustaisia, jotka hekin joutuvat monin tavoin kärsimään rikoksista epäiltyjen teoista. Meidän on opittava näistä tapahtumista, mutta samalla luotettava oikeusvaltiomme toimivuuteen. Annetaan poliisille työrauha selvittää epäilyjä ja saattaa syylliset vastuuseen.