Norminpurusta päätöksiä riihessä

,

Riihessä puhuttiin odotetusti myös norminpurusta, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Säädösten purkamisella ja uudistamiselle on selvät tavoitteet eli toiminnan sujuvoittaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Alla erittelen joitakin sisäministeriön norminpurkutoimia. Koko hallituksen tasolla toimia on listattu tässä. Nyt päätettiin esimerkiksi yleisötilaisuuksien järjestämisen helpottamisesta keventämällä ilmoitusvelvollisuutta poliisille, pelastussuunnitelmien laadintaa sekä järjestyksenvalvojien hankintaa.  Lisäksi yksimielisesti päätettiin lähteä purkamaan turvapaikanhakijoiden työntekoon liittyviä esteitä.

Nykyisiä norminpurkutoimia myös jatketaan. Esimerkiksi väestönsuojan rakentamisvelvoitteita kevennetään ja nuohouspalvelujen järjestäminen vapautetaan. Rakennuskohtaisten väestönsuojien sijaan helpotetaan yhteisten suojien toteuttamista ja rakentamisvelvoite poistuu kokonaan esimerkiksi lämmittämättömiltä urheilun harjoitusrakennuksilta, varastorakennuksilta, ratsastusmaneeseilta sekä peltirakenteisilta halleilta. Tällä on selvä vaikutus asuntorakentamisen kustannuksiin.

Koko maassa siirrytään myös nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Enää ei missään päin Suomea olisi käytössä piirinuohousjärjestelmä, jossa pelastuslaitoksen päättämät nuohousyritykset tuottavat nuohouspalvelut yksinoikeudella pelastuslaitoksen päättämään hintaan. Sen sijaan jokainen voi hankkia ilman hintasääntelyä omaan kotiinsa nuohouspalvelun haluamaltaan nuohousyritykseltä.