Normitalkoiden ulotuttava vähemmistöjä rasittavaan erityissäätelyyn

,

Hallitus on ottanut tällä hallituskaudella tehtäväkseen vähentää reilulla kädellä ihmisiin ja yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä ja normistoa. Tämä on laajemminkin katsottuna erinomainen tavoite ja siksi hallituksen on varmistettava, että normitalkoot yltävät myös vähemmistöihin ja heihin kohdistuvaan syrjivään normistoon. Jo arpominen eduskunnan hyväksymän sukupuolineutraalin avioliittolain esittelijästä valtioneuvostossa on naurettavaa ja kuvaa kuinka olemme vieläkin valmiita hyväksymään syrjivät näkemykset, jotka hyvin todennäköisesti 10 vuoden päästä tuntuvat jo hyvin absurdeilta.

Ihmisellä tulee itsellään olla täysi vapaus määritellä tai jättää määrittelemättä sukupuoltaan. Seuraavana askeleena vähemmistöjä syrjimättömään Suomeen olisi transihmisten sukupuolen ilmoittamiseen liittyvien menettelyiden helpottaminen. Transihmisten oikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään eivät tällä hetkellä toteudu. Ei ole perusteltavissa, että vaadimme kansalaisiamme steriloitaviksi ja avioliittoja purettaviksi, jotta voisimme vain vahvistaa heidän juridisen sukupuolensa. Tällainen vaatimus kumpuaa enemmän ennakkoluuloista ja tietämättömyydestä kuin järkiperusteista.

Myös samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuuskysymyksissä on luotava sujuvat ja leimaamattomat menettelyt vanhemmuuden virallistamiseen. Sijaissynnytys tulee sallia. Nämä uudistukset toteutettuina toisivat Suomen lain vastaamaan tämän ajan todellisia tarpeita, eikä niitä tule vähätellä muiden uudistusten joukossa.

Suomen lakien tulisi kohdella ihmisiä heidän ansaitsemallaan yhdenvertaisella kunnioituksella. Samoin kuten uuden valtioneuvoston tulee kunnioittaa toiminnassaan kansalaistensa ja kansanedustajiensa tahtoa avioliittolain uudistuksessa, tulee sen myös varmistaa olevansa oikealla puolella historiaa laatiessaan johdonmukaista ja yhdenvertaista lainsäädäntöä.

Kai Mykkänen

kansanedustaja (kok.), Espoo