Perheet ja tasa-arvo noidankehässä

,

Enpä olisi enää tänä päivänä uskonut näkeväni väitettä, että perhevapailla ei olisi vaikutusta työelämän tasa-arvoon tai että suomalaisissa perheissä tasa-arvo jo toimii riittävän hyvin.

Kyllä sen vaan omassakin sukupolvessa näkee, että naisen ja miehen urakehitys eriytyy kohtuuttoman paljon lasten saannin myötä. Syy ei ole yksin perhevapaissa vaan monimutkaisessa noidankehässä:

– Pomo saattaa asenteellisten oletustensa takia nähdä enemmän kunnianhimoa nuorissa miehissä kuin naisissa

– Usein tuntuu, että nainen ottaa edelleen miestä vakavammin paineet hyvästä äitiydestä ja vastaavasti mies vakavammin paineet urakehityksestä ja perheen elättämisestä (periytyvät roolimallit). Sanoisin myös, että on usein kova kynnys nuorelle isälle sanoa pomolleen, että jäänpä 4 kuukaudeksi kotiin. Kova juttu siksi, että se tulee yllätyksenä pomolle eikä ole normi, joksi sen voisimme säätää.

– Pari vuotta kotona ei elämää ratkaise, mutta usein näkee vauva-vaiheessa syntyneiden roolien jäävän enemmän tai vähemmän päälle pysyvästi. Se ei ole aina kenenkään syy ja ihminen on välillä sujuva rutinoitumaan.

– Ruuhkavuosista puhutaan syystä ja ne tarkoittavat myös niveltä, jossa esimiestehtäviin tyypillisesti valikoidutaan. On vaikea muuttaa viisikymppisten pomojen sukupuolijakaumaa puuttumatta perhevapaa-ikäisten tilanteeseen.

–> Kaikesta tästä seuraa, että naisten ansio- ja urakehitys pysyy vaatimattomampana, mikä näkyy vastaavasti myös eläkkeissä. Valitettavasti joutuu huomaamaan, että elintason kannalta tämä vääristymä on entistä merkittävämpi, kun puolet liitoista päätyy nykyään eroon ja avioliitot ovat keskimäärin aiempaa lyhyempiä. Erossa jaetaan usein omaisuutta, mutta urapääomaa ei.

–> Ideaalitilassa perheet ja yksilöt osaavat tietysti valita itse, kuka milloin hoitaa lasta, kuka tiskaa ja kuka tekee ylitöitä. Mutta minusta meillä on yhteiskunnallisen vääristymän perintö, joka perustelee sen, että tuuppaamme muutosta kiintiöimällä perhevapaita.

IL: Kansanedustaja lyttää ministerin: ”Naisen urakehityksen pysäyttää työnantaja”