Perustaidot kuntoon

,

Joka kahdeksas nuori päättää peruskoulun niin, että perustaidot eivät ole kunnossa. Jos luku-, kirjoitus- ja laskutaidot ovat puutteelliset, ei nuori selviydy jatko-opinnoistaan. Perustaitoihin on panostettava ajoissa, heti alkuopetuksessa. Yksikään nuori ei saa valmistua peruskoulusta ilman, että osaa sujuvasti lukea, kirjoittaa ja laskea.

Lapsen oppimiselle luodaan pohja jo ennen koulua. Kokoomus haluaa, että jokainen lapsi tulisi suunnitelmallisen, pedagogisen varhaiskasvatuksen piiriin viimeistään viisivuotiaana. Siksi haluamme laajentaa esiopetuksen kaksivuotiseksi.

Peruskoulun alaluokille on saatava lisää aikaa perusasioille. Ei siis lisätä aina uusia asioita opetussuunnitelmiin, vaan lisätään aikaa keskittyä olennaiseen. Opettajat tietävät, mihin aikaa tarvitaan. Yhtenäisillä arviointikriteereillä varmistetaan, että oppilas saa tarvitsemansa tuen ja tarvittaessa kertausta.

Ensisijaisesti lapsella on oltava oikeus riittävään tukeen. Myös tarvittavan pienryhmäopetuksen on oltava mahdollista. Pienryhmä on monen tarvitsema tukitoimi jo itsessään. Osa tarvitsee vahvempaa tukea ja ohjausta.

Myös luokalle jäämisen on oltava aito vaihtoehto joustavan perusopetuksen rinnalla. Aikanaan luokalle jääminen oli varsin yleistä. Aina se ei ollut oikea ratkaisu, mutta osalle se antoi mahdollisuuden hoitaa koulu kunnialla vuotta kypsempänä.

Työrauhan varmistaminen on oppimisen perusta. Opettajalla on oltava riittävät työkalut järjestyksen pitoon. Monen nuoren elämää pyörittää kännykkä ja sosiaalinen media aivan liikaa. Koulussa niin ei saa olla. Opettajalla on oltava selkeä oikeus kerätä kännykät kokonaan pois oppituntien ajaksi. Tätä oikeutta on lainsäädännöllä selkiytettävä.

Koulu ei voi yksin kasvattaa lasta ja nuorta. Meidän on myös luotava sellainen henki Suomeen, että vanhemmuus otetaan vakavasti. Koti kasvattaa, myös koulutielle.

 

Kai Mykkänen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Sari Multala, kansanedustaja

Kirjoitus julkaistu Keski-Uusimaassa 18.3.2023