Kai Mykkänen: Suojelu ja retkeily edistyvät Porkkalassa

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen esittää, että itsenäisyyden juhlavuoden 2017 kansallispuisto perustetaan Suomussalmen Hossaan ja samalla pääkaupunkiseudun tuntumaan Porkkalaan perustetaan luonnonsuojelualue.

”Päätös varmistaa Porkkalan arvokkaiden osien suojelun ja avaa latua alueen kehittämiselle upeana kansallisena retkeilykohteena. Nuuksio ja Sipoonkorpi ovat todistaneet luontoretkeilyn suosion, mutta Helsingin kupeesta on mantereen puolella puuttunut jylhä merellinen luontokohde. Kävin Porkkalanniemessä syksyllä ja heti oli mielessä, että tänne pitäisi tuoda ulkomaisiakin vieraita tähyilemään ja makkaraa paistamaan.”, Kokoomuksen ympäristövaliokuntaryhmää johtava Kai Mykkänen kommentoi.

Kansallispuistohankkeelle varatusta määrärahasta vajaa 500 000 euroa suunnataan Porkkalan opasteiden ja retkeilijäpalveluiden parantamiseen sekä Porkkalan lisäsuojelun tarpeiden selvittämiseen.

”Reitti kansallispuistoksi on usein kulkenut luonnonsuojelualueen kautta ja siihen se voi johtaa Porkkalassakin. Kansallispuisto kuitenkin edellyttää yhtenäisempää aluetta. Tulevaisuudessa se voisi syntyä esimerkiksi vapaaehtoisilla maanvaihdoilla Porkkalan niemenkärjessä ja irrallisten maa-alueiden jättämisellä pois.”, Mykkänen lisää.

Porkkalaan perustetaan luonnonsuojelualue valtioneuvoston asetuksella. Se käsittäisi Kirkkonummen ja Inkoon saaristojen Natura-alueiden maa- ja vesialueiden lisäksi myös avomeren yleisten vesien matalikoita, joilla on runsaita sinisimpukka- ja punaleväesiintymiä. Lisäksi laaditaan eri yhteistyötahojen kanssa selvitys Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon rannikko-, saaristo- ja merialueiden suojelu- ja kehittämisestä eri tavoitteiden yhteensovittamiseksi sekä virkistyspalvelujen järjestämiseksi.

Lisätietoja:

kansanedustaja Kai Mykkänen

gsm 045-6143949