Vaihto metroon sujuvaksi Tapiolassa

,

Metron liityntäliikenne pitää saada sujuvaksi alusta lähtien. Nyt julkistetun suunnitelman mukaan näin ei käy: Bussit jättäisivät vuoteen 2018 asti nykyisille ajoväylille (Pohjantie, Etelätuulentie). Varsinkin Pohjantietä Mankkaan suunnalta tulee jatkossa bussilla paljon Helsinkiin, Otaniemeen tai Keilaniemeen jatkavia (meitä lännen suunnalla asuvia auttaa Urheilupuiston asema). Nykyisiltä pysäkeiltä pitäisi kipittää teiden yli Stockmannille asti ja sitten taas rullaportaita alas ennen kuin metrolle pääsee.

Tuolta joutuisi kävelemään

Mankkaan suunnasta tulevan pitäisi jäädä tuolla kävelläkseen metroon

Ei näin – ei edes siksi aikaa kun odotellaan Sampokujan alittavan Merituulentien pätkän uudelleenavautumista. Kohtuuttoman hidas vaihto voitaisiin välttää esimerkiksi puhkaisemalla busseille kulku Pohjantieltä Länsituulenkujan alla kulkevaa tunnelia pitkin suoraan hotellin eteen Tapiontorin nykyiselle bussiterminaalille. Tunneliin tehtäviltä pysäkeiltä saisi helpon ja lyhyen kävely-yhteyden suoraan metroon. Pysäkki olisi valmiiksi lähempänä metron syvyystasoa.

Tunnelista pääsisi lähelle metroa

Vaihtopysäkki voisi olla tuolla tunnelissa, josta puhkaistaisiin busseille jatkoyhteys itään Tapiontorille

Tavoite on saada Tapiola elinvoimaiseksi ja aiempaa paremmaksi meille kaikille. Siksi minäkin olin käynnistämässä tätä junaa valtuustossa ja kaupunginhallituksessa aikanaan. Metro käynnistynee ensi vuoden kesällä ja uudet katuyhteydet vasta 2018 alkaen. Väliin jäävä pari vuotta on ratkaisevan tärkeää aikaa paitsi monille nykyisessä sumpussa kituuttaville yrittäjille myös sille, miten Tapiolan uudistunut keskus lopulta otetaan vastaan. Suorien bussiyhteyksien vaihtumisesta metroon pitää jäädä hyvä maku heti alkuun. Itse tiedän kuinka hankala muutamankin minuutin lisähidaste on aamun kiireessä.

Bussiväylän puhkaiseminen Länsituulenkujan tunnelista Tapiontorille hotellin eteen toki maksaisi, varmaankin joitakin miljoonia, ja vaatisi muutoksia vanhan Aslakin talon alueen rakennustöihin. Tapiolassa on metroon liittyen käynnissä miljardi-investoinnit. Siihen suhteutettuna mitätön lisäpanostus sujuvaan siirtymäajan liityntäliikenteeseen kannattaa tehdä.