Kai Mykkänen

En modern moderat

Kai Mykkänen – En modern moderat

Jag är en 43 år gammal pappa från Esbo. Tillsammans med min fru Anna har vi två söner och en hund som heter Nakki.
För närvarande arbetar jag som klimat- och miljöminister. Jag valdes första gången till riksdagsledamot år 2015. Under åren 2016–2019 innehade jag posterna som inrikesminister och utrikeshandels- och utvecklingsminister.
Under min yrkeskarriär har jag arbetat som ekonom med specialisering på företagsfinansiering, analys av Ryssland, strategisk rådgivning och uppsökande verksamhet inom privata sektorn.
Jag är född och uppvuxen i Esbo. Jag är för tillfället även ledamot i Esbo fullmäktige.
Den grundläggande orsaken till att jag är med i politiken är att jag inte vill leva på bekostnad av våra barn, varken då det gäller orimlig statsskuld eller klimatutsläpp.

Jag ställer upp i riksdagsvalet i Nylands valkrets.

Nu är tiden inne för

en hälsosam ekonomi

Vi måste stoppa statsskuldens nedåtgående spiral. Den skakar själva grunden för vår välfärdsstat för kommande generationer.
Finland byggs med arbete. När tillräckligt många är med i arbetslivet kan vi hjälpa dem som behöver vårt stöd. Vi måste förnya den sociala tryggheten så det finns flera incitament att ta emot jobb.
Vi måste lätta på inkomstbeskattningen. I Finland beskattas medelinkomsttagare hårdare än i Sverige.
Vi satsar på utbildning, forskning och utveckling. Det förutsätter mod att göra besparingar på andra fronter.
Den arbetsrelaterade invandringen är en avgörande fråga när det kommer till att rädda vår välfärdsstat. Vi bör därför satsa på att locka sådana människor till Finland som behövs här. Det minskande antalet personer i arbetsför ålder hotar vår förmåga att betala för våra skolor, ta hand om våra åldringar och erbjuda välfärdsstatens tjänster.

Ett tryggt Finland

Finland ska bli en aktiv medlem i Nato, ett land man litar på och som stärker sin egen försvarsberedskap. Finlands största styrka är folkets bestämdhet och vilja att försvara sitt land.
Vi stärker vårt stöd till Ukraina. Ukraina kämpar även för vår sak.
En rysk seger skulle innebära flera faror för Europa. Vi bör även stärka det militära stödet till Ukraina. Vi trodde vår styrka låg i ekonomiska sanktioner och inte inom det militära området. Men det blev tvärtom. Ryssland kan inte stoppas enbart med bojkotter.
Vi måste sätta stopp för gängkriminaliteten. Vi kan inte tillåta att gängkriminaliteten eskalerar så som i Sverige. Finland kännetecknas av att man kan leva ett tryggt liv här. Så bör det vara även i framtiden. Vi behöver mera förebyggande ungdomsarbete samt hårda åtgärder för att förhindra allvarliga brott.
Invandrare bör få hjälp med även förpliktigas att utbilda sig eller jobba. Vi bör ingripa mot brott på ett strängare sätt. Att hjälpa en flykting är en mänsklig gärning men något har gått fel om den som söker skydd utgör ett hot eller fara.

Ren energi

Man bör kombinera ansvar för miljön med marknadsekonomi. Vi gör Finland till en stormakt vad gäller ren energi.
Vi skapar förutsättningar för nya kärnkraftverk och väteekonomin. Vindenergin ökar men vi måste ha tillräckligt med ren energi även då en vindstilla köldknäpp slår till. På ett årtionde kan vi multiplicera produktionen av ren energi.
Vi måste fokusera mera på framtiden än det som händer nu. Åtta år sedan gjorde jag kampanj för att stenkol skulle förbjudas enligt lagen och så blev det också. Då var drömmen om att värma Helsingforsregionen utan stenkol en osäker dröm och jag tror jag var den enda som körde elbil i mitt närområde. Nu förflyttar vi oss bort från fossila bränslen.

Varför Samlingspartiet?

Frihet och ansvar går hand i hand. Det är orättvist att leva på bekostnad av andra både då det gäller orimlig statsskuld eller klimatutsläpp. Målsättningen med politik är att ändra på framtiden. Populisternas snabba och lätta lösningar fungerar inte då man står inför framtidens utmaningar.

Att främja ett hållbart Finland och ett fungerande välfärdssystem kräver förmågan att bära ansvar. Jag vill inte bränna broar utan bygga dem. Jag definierar mig själv som en rationell idealist. Jag är med i politiken för att hitta lösningar, inte problem.