Kain teesit

Työn pitää kannattaa

 • Verotus ja sosiaaliturva työllisyyttä tukemaan

  Työ on sitä kannattavampaa, mitä enemmän siitä jää käteen. Haluan jatkaa työn ja yrittämisen verottamisen keväntämistä sekä verotuksen painopisteen siirtämistä haittojen verottamiseen.

 • Palkkaamisen helpommaksi

  Yksikään työpaikka ei synny, jos työnantaja ei pidä työntekijän palkkaamista järkevänä. Siksi on epäviista ja jopa julmaa, että olemme nostaneet palkkaamisen kynnystä tarpeettoman korkeaksi.

 • Osaaminen & valmentaminen

  Yksilöllinen valmentaminen. Pitkäaikaistyöttömyydessä on usein kyse monimutkaisesta vyyhdistä. Tarvitaan myötäelämistä, valmentamista, voimaannuttamista – ja monella myös täydennyskoulutusta. Se vaatii myös rahaa ja motivoituneita ammattilaisia, mutta satsaus kannattaa tehdä.

Turvallinen ja avoin Suomi

 • Maksimoidaan apu hädänalaisille ja minimoidaan hallitsemattomuuden tunne

  Ihmisyyteen kuuluu se, että vainon tai kidutuksen uhkaa pakenevalle tarjotaan suojaa. Turvapaikkakäsittely pitäisi keskittää EU:n ulkorajojen läheisyyteen perustettaviin keskuksiin ja kuljettaa sieltä eri jäsenmaihin vain suojelun tarpeessa olevia. EU:sta riippumatta Suomen on omilla toimillaan tehtävä turvapaikanhausta nopeampi ja hyväksyttävämpi prosessi.

 • Laki on sama kaikille, eriytymiskehitys vältettävä

  Oulun tapahtumat ovat puhuttaneet koko Suomea. Väärintekevä pieni vähemmistö ei saa leimata moitteetta käyttäytyvää turvapaikanhakijoiden enemmistöä. Suomalaisen yhteiskunnan perusnormit on tehtävä selväksi turvapaikanhakijoille samoin kuin se, että niiden rikkominen voi johtaa maasta poistamiseen.

 • Suomi on maailman paras maa - myös ulkomaisille osaajille ja tekijöille

  Pelko ja poissulkeva nationalismi on köyhtyvän kansakunnan tie. Vauhdilla harmaantuvassa Suomessa työperäisen maahanmuuton lisääminen ja ulkomaisten osaajien houkutteleminen on käytännössä vaihtoehto veronkorotuksille.

Päästötön tulevaisuus

 • Irti hiilestä, öljystä, turpeesta ja fossiilikaasusta

  Ensi vaalikaudella on aika sopia askelmerkit, joilla sähkön ja lämmön tuotanto on Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä. Polttoöljystä tulee siirtyä maalämpöön jo 2020-luvun aikana, turve on korvattava 2030-luvun puoliväliin mennessä ja fossiilikaasu vuoteen 2040 mennessä.

 • Päästöttömät autot kuuluvat teille

  Autot kuuluvat tielle jatkossakin, mutta oleellinen kysymys on millaiset autot teillämme liikkuvat. Uusia päästöttömiä malleja tulee lähivuosina takuuvarmasti halvemmilla hinnoilla. Valtiota tarvitaan siihen, että muutos tulee kaikkien ulottuville nopeammin.

 • Lanta vesistöjen sijaan hyötykäyttöön

  Eläintalouden lannasta ja yhdyskuntajätevesien lietteistä vähintään puolet on saatava tehokkaan prosessoinnin piirissä vuoteen 2025 mennessä. Yksi potentiaalinen keino on hyödyntää liikenteen murrosta ja asettaa biokaasun syöttötariffi liikenneasemille.