Entries by Kristiina Karjalainen

Sähköstä Suomen kilpailuetu!

Eurooppa kärvistelee irti venäläisestä energiasta. Kiireellisimmin pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuuden hetki koittaa ensi talvena. Uudenlaiset energianlähteet ovat tärkeitä, mutta eivät ehdi hätiin. Keski-Euroopassa on tarkoitus sulkea tänä ja ensi vuonna 5 ydinreaktoria. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n maaliskuussa julkaisemien laskelmien perusteella näiden 5 ydinvoimalan käytön jatkamisella voitaisiin korvata venäläistä maakaasua kolme kertaa enemmän kuin EU-komission […]

Jatka ydinvoimaa Saksa!

Eurooppa kärvistelee irti venäläisestä energiasta. Kiireellisimmin pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuuden hetki koittaa ensi talvena. Uudenlaiset energianlähteet ovat tärkeitä, mutta eivät ehdi hätiin. Ydinvoimaloiden sulkemisten lykkäämisellä ja kotien lämpötilalla on moninkertainen merkitys ensi talvesta selviämiseen.   Keski-Euroopassa on tarkoitus sulkea tänä ja ensi vuonna 5 ydinreaktoria. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n maaliskuussa julkaisemien laskelmien perusteella näiden […]

Poistetaan Venäjän ja pahisjalostamoiden kilpailuetu öljyssä

Harva tietää, että Neste Oyj on jo korvannut 85 prosenttia venäläisestä öljystä muualta hankittavalla raakaöljyllä. Suomi oli viime vuonna Venäjän öljyviennin 8. suurin asiakas, mutta ei ole sitä enää. Valitettavasti monet muut öljynjalostajat jatkavat venäläisen öljyn varassa, Euroopassakin. Siksi Venäjän öljynvienti ei ole sanottavasti vähentynyt. Venäjän öljytulot ovat vain kasvaneet, koska markkinahinnan nousu on ollut […]

Natoon liittyminen on lähi­aikojen tärkein tehtävämme

Emme voi luottaa siihen, että hallitsemme Venäjä-riskiämme yksinomaan viisaalla ulkopolitiikalla ja kansallisella puolustuksella.   Presidentti Vladimir Putinin häikäilemätön yritys Ukrainan kaappaamiseen on jo epäonnistunut. Venäjä aliarvioi Ukrainan armeijan reagointikyvyn, mikä esti Kiovan hallinnon vaihtamisen. Putinin hallinto on myös ollut sokea näkemään ukrainalaisten isänmaallisuuden nousun, joka näyttää estävän armeijan lyömisen ja maan miehittämisen. Näiltä osin tilanne muistuttaa […]

T&K-rahoituslaki on historiallinen poikkeus, mutta perusteltu sellainen

Pääsimme tänään sopuun tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoitusta koskevassa parlamentaarisessa työryhmässä ja julkaisimme raportin saman tien (linkki blogin lopussa). Työryhmän jäsenenä olen tyytyväinen erityisesti siitä, että saimme työryhmän esityksessä ratkaistua seuraavat tärkeät kysymykset:   Esitämme historiallista T&K:n rahoituslakia, joka kääntäisi panostukset kasvuun ja pitäisi ne siellä pitkäjänteisesti koko vuosikymmenen. Rahoituslaki tekisi T&K-panoksista lakisääteisen menon, jonka valtiovarainministeriö […]

Ydinvoima Suomen eduksi vetytaloudessa

EU-komission esitys rahoituskohteiden luokittelusta eli taksonomiasta uhkaa ydinvoimaa Suomessa. Ehdotus jakaa rahoituksen kohteet puhtaisiin ja likaisiin. Ydinvoima laskettaisiin luonnoksessa likaisiin. Tältä osin luokittelua on syytä muuttaa. Taksonomia vaikuttaa suoraan yritysten rahoituksen hintaan eri sektoreilla. Lisäksi ympäristösertifikaateissa saatetaan vaatia, että tuotteen valmistuksessa on käytetty puhdasta sähköä taksonomian luokittelulla. Ei siis ihme, että Fortum odottaa ministerineuvoston päätöksiä […]

Saaristomeri ei puhdistu vuoteen 2027 mennessä

Päähaaste on, että eläintilojen ravinneylimäärästä peräisin oleva hajakuormitus kulkeutuu liian suurelta osin pelloilta jokien kautta Saaristomereen.   Hallituksen puoliväliriihessä asetettiin tavoitteeksi poistaa Saaristomeren valuma-alue Itämeren pahimpien kuormittajien listalta vuoteen 2027 mennessä. Hyvä tavoite uhkaa lipua käsistä. Saaristomeren kohtalon ratkaisee pitkälti se, mitä EU:n yhteisten maataloustukien eli Cap-järjestelmän uudistus tuo käytännössä paikallistasolle. Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltavalla Suomen […]

Ryhmäpuhe, valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Arvoisa puhemies! Ilman maahanmuuttoa Suomen työikäinen väestö pienenisi yli 150 000 henkilöllä tämän vuosikymmenen aikana. Eläkkeelle jäävien ikäluokkien korvaaminen on nojannut maahanmuuttajiin jo vuosia. Suomessa asuu yli 420 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Suosittelen tosiasioiden kertaamista niille, jotka haluavat vähätellä työperäisen maahanmuuton ilmeistä tarvetta tai nähdä maahanmuuton pelkkänä ongelmana. Tosiasioihin perustuvia tekoja perään myös niiltä, jotka haluavat hyssytellä ja […]

Eduskuntaan perustettu laajapohjainen Saaristomeri-ryhmä

Eduskuntaan perustettu laajapohjainen Saaristomeri-ryhmä   Eduskuntaan on perustettu Saaristomeren tilan parantamiseen keskittyvä puoluerajat ylittävä työryhmä. Ryhmässä on perustajajäseninä kansanedustajia kaikista yhdeksästä eduskuntapuolueesta. Ryhmän tarkoituksena on edistää järkeviä toimenpiteitä, joilla Saaristomeren valuma-alueen ravinnetilannetta muutetaan siten, että alue poistuu HELCOMin hotspot-listalta vuoteen 2027 mennessä. Sanna Marinin hallitus on asettanut samansisältöisen tavoitteen puoliväliriihessään vuonna 2021 ja perustanut Saaristomeri-ohjelman […]

Puhe, eduskuntaryhmän kesäkokous

Korona ja johtamisvastuut Mukava nähdä edustajakollegat fyysisesti tänään! Puolitoista vuotta olemme kokoustaneet etänä, myös kesäkokouksen vuosi sitten. Olemme valtaosin saaneet täydet rokotteet. Silti korona näkyy järjestelyissä tänään, kuten pitääkin. Suomessa koronaa on pystytty hallitsemaan pääosin hyvin. Siitä kiitos suomalaisille, eduskunnalle, hallituksellekin. Mikä pitkittyy, myös mutkistuu. Ote ei saisi herpaantua. Kokoomus esitti koronapassia jo huhtikuussa. Hallitus […]

Euroopan unionin pitää yhdistää voimansa entistä useammissa asioissa

EUROOPAN UNIONIA parjataan usein sellaisista päätöksistä, joissa Euroopan yhteinen linjaus on laihempanakin suomalaisille parempi vaihtoehto kuin kunkin valtion sooloilu. Useimmat sukupolvemme suurista haasteista ratkaisemme korkeintaan EU:n kautta, emme ainakaan ilman sitä. Tämä koskee varsinkin vaikuttamista markkinoiden pelisääntöihin ja vastaamista EU:n ulkoisiin haasteisiin. Ympäristövastuun yhdistäminen markkinatalouteen on ollut sinivihreä lankani 25 vuotta. EU-tasolla on pystytty sopimaan Euroopalle […]

Nuoret töihin

Useimmissa kaupungeissa vastuu alle 30-vuotiaiden työttömien, vieraskielisten työttömien ja kaikkien pitkäaikaistyöttömien saamisesta töihin siirtyi maaliskuun alusta lähtien valtiolta kunnalle. Nyt meidän kaupunkipäättäjien on aika vastata omaan huutoomme siitä, että valtion työvoimapalvelut ovat jäykkiä auttamaan yrityksiä ja työttömiä löytämään toisensa. Kyseessä on avainkysymys koko Suomelle. Pohjoismaihin ja Saksaan verrattuna jäämme jälkeen erityisesti nuorten työssä käynnin osalta. […]